DIGITALNA ŠTAMPARIJA

NAŠA OSNOVNA DJELATNOST

DIZAJN

Nakon što poslovni partner iznese svoje zamisli i želje, naš kreativni tim smišlja grafičko rješenje.

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampu je deo naših usluga, koju realizujemo u cilju postizanja najboljih rešenja.

ŠTAMPA

 Kod nas možete završiti sve svoje poslove veoma brzo po povoljnim cijenama.

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Saša Odalović

Dizajner grafike

 • Obrada i dizajn
 • Prelom štampe
 • Rad u AutoCAD-u
 • Preko 14 godina radnog iskustva
 • Hobi mu je streličarstvo i gejming

Marija Konatar

Grafičar dorade

 • Obrada štampanog materijala
 • Kopiranje i skeniranje
 • Naplata usluga
 • Preko 9 godina radnog iskustva
 • Voli putovanje i planinarenje

Maja Nizić

Administrativni radnik

 • Administrativni poslovi
 • Komunikacija sa korisnicima
 • Nabavka materijala
 • Preko 12 godina radnog iskustva
 • U slobodno vrijeme čita i uči strane jezike

Ana Moračanin

Pomoćni grafičar

 • Obrada štampanog materijala
 • Kopiranje i skeniranje
 • Naplata usluga
 • Preko 14 godina radnog iskustva
 • Voli da sluša muziku i šeta

Saša Knežević

Tehničar štampe

 • Izrada vizit kartica, cjenovnika, flajera i menija
 • Plotovanje projekata za arhitekte
 • Preko 7 godina radnog iskustva
 • Hobi su mu dekoracije i šetnja

BROŠURE

Želite li da neko ima detaljniji uvid u rezultate vašeg rada, želite li da se što bolje predstavite svojim klijentima, tu smo mi da vam u kratkim brošurama sa dogovorenim dizajnom olakšamo predstavljanje.

FLAJERI

Flajeri su dio propagandnog materijala. Radi se u tiražima primjerenim digitalnoj štampi. Po želji klijenata u kratkom vremenskom periodu. Idejno rešenje i probni uzorak se radi skoro odmah. 

VIZIT KARTE

Vaši poslovni podaci, dizajn po želji, količina i kvalitet po dogovoru, sve smo u stanju da ispoštujemo kako bi se naš klijent predstavljao što profesionalnije.

KALENDARI

Kalendari po želji klijenta, u kratkom vremenskom periodu sa ličnim dizajnom i fotografijama bez obzira na količinu. Kao dio ličnog marketinga.

KANVAS ŠTAMPA

Obradujte svoje najbliže sa privatnim fotografijama odštampanim na umjetničkom platnu i uramljene u blind ramu. Naš tim će svojim znanjem vašu fotografiju pretvoriti u pravo umjetničko djelo.

NAŠI KLIJENTI O NAMA

OVO SU NEKI OD NAŠIH PROIZVODA

NAŠA ID KARTICA

Ovakav projekat je poželjno rješenje za zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje osoba sa razvojnim teškoćama i izvjesnog procenta opšte populacije (čime bismo doprinjeli i smanjenju opšte nezaposlenosti). Dakle, ovo svakako nije oblik segregirane djelatnosti uspostavljene samo za osobe sa razvojnim teškoćama već svojevrstan oblik integrisane djelatnosti koja je svuda u Evropi aktuelna i široko podržana i prihvaćena.

U Herceg-Novom ne postoji ni jedan planski projekat za ovakvu profesionalnu podršku ovoj populaciji u smislu zapošljavanja. Nakon završene osnovne i srednje škole ova lica uglavnom su kod kuće, neobuhvaćena bilo kakvim aktivnostima, dok njihovo stečeno znanje i preostale sposobnosti progresivno opadaju.                            

Model koji bi realizacijom ovog projekta bio postavljen, jedinstven je u državi,te samim tim i atraktivan u kontekstu praćenja aktuelnih tema integracije osoba sa razvojnim teškoćama u društvenu zajednicu.

Digitalna štampa je najsavremeniji i najkvalitetniji oblik štampe uveliko prihvaćen svuda u svijetu. Ekonomski je opravdana i isplativa djelatnost u smislu niza prednosti (kvaliteta i brzine štampe, boljeg otiska kao i u izradi malih i srednjih tiraža koji u klasičnoj štampi nisu isplativi).

Naime, u zemljama u okruženju (primjer grada Sombora) već više od godinu dana funkcioniše ovakvo slično preduzeće sa tendencijom širenja.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kojim se uređuje način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Lica sa invaliditetom ostvaruju pravo na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, na način i pod uslovima propisanim zakonom, kolektivnim ugovorom, potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Za zapošljavanje i rad lica sa invaliditetom može se osnovati zaštitna radionica ili zaštitni pogoni. Zaštitna radionica se može osnovati kao oblik obavljanja privredne djelatnosti, u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da zapošljava najmanje 51% lica sa invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih Zaštitnu radionicu može osnovati jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, preduzetnik, Zavod, nevladina organizacija lica sa invaliditetom, udruženje poslodavaca, sindikat i drugo pravno i fizičko lice.

Zaštitni pogon iz stava 1. ovog člana može se organizovati pod uslovom da ima najmanje 50% radnih mjesta za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Radni centar, zaštitna radionica i zaštitni pogon imaju povlašćen status u skladu sa posebnim propisima. (čl. 35) Vrste subvencije (čl.36), Subvencije zarade (čl. 37)

OVO JE PROJEKAT KOJI JE 2010. GODINE DOBIO SPECIJALNU NAGRADU KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE KLOKALNE SAMOUPRAVE OD STRANE OSCE I ZAJEDNICE OPŠTINA HERCEG NOVI

Predviđeno je da projekat traje tri godine. Početak realizacije je 01.12.2009. kada je u toku prve godine obučeno šest osoba sa smetnjama u razvoju. Naredne godine smo u obučili još dvoje, a 2011 smo obučavali još 15 osoba sa smetnjama u razvoju iz Bjelog Polja.

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €