RECIKLAŽA PAPIRA

RECIKLAŽA PAPIRA

Opšti ciljevi:

  1. Doprinjeti poboljšanju zapošljavanja  socijalno isključivih grupa – osoba sa invaliditetom ( OSI), na području Opštine Herceg Novi pružajući im kontinuiran i održiv sustem  podrške u edukaciji i zapošljavanju.
  2. Unapređenje saradnje između orgranizacija i institucija koja se bave potrebama osoba sa invaliditetom i lokalne zajednice.
  3. Partner na projeku Opštinska Organizacija gluvih I nagluvih Herceg Novi, koji u saradnji sa  NVO Nova šansa u Novom pruža  podršku u neformalnoj edukaciji  OSI kroz razne vidove radionica i druženja.  Zainteresovali NVO i njene članove za profesionalnu rehabilitaciju i socijalizaciju. Partnerski će učestvovati u informativnoj kampanji  kao primjer dobre prakse saradnje NVO što utiče na  promovisanje nediskriminirajućih mjera pri zapošljavanju OSI, kao i podsticanje na zajedništvo u rješavanju problema na lokalnom nivou.  Koristićemo njihovo znanje znakovnog jezika pri samim satancima i promocijama.

 

Specifični cilj:

  1. Unapređenje već stečenih vještina i znanja  u izradi reciklžnog papira , suvenira i predmeta koji imaju upotrebnu vrijednost . Osobe s invaliditetom na području Herceg Novog nemaju kontinuiran sustem podrške za zapošljavanje i samozapošljavanje..  Nezaposlenost OSI čije su porodice jedna od najugroženijih  socijalnih grupa na tržištu rada. Ovim projektnim prijedlogom možemo doprinijetiformiranjem centra kao model  podrške u razvijanju kompetencija ciljnih grupa u prostorijama NVO „Nova šansa u Novom“ u smislu kontinuiranog osnaživanja te najranjivije skupine za zapošljavanje i samozapošljavanje. Podnosilac projekta već 6 godina za redom  uspješno radi na  motivaciji i zapošljavanju OSI. Nastaviće sa radmo već formirane  radionice zavisno o njihovim potreba i mogućnosti.
  2. Radi se na poboljšanju radne sposobnosti samih osoba sa invaliditetom i time i na motivaciji za samostalan život. Radionicom autohtonih suvenira od prirodnih materijala po kojima su prepoznatljivi, i reciklažog papira  dodatno će  doprinijetii ekološkoj održivosti njihovog djelovanja, ali i rehabilitaciji i razvijanju fine  motorike OSI.  Psiho-motivacijske radionice imaju za cilj podizanje samopouzdanja osoba sa invaliditetom, jačanje kompetencija u upravljanju karijerom, umrežavanjem sa potencijalnim poslodavcima koji osiguravaju održivost.

 

Ostvareni rezultati:

Ostvarena saradnja sa 4 kafića u okruženju koji nam ostavljaju dnevnu štampu pokazala se kao korisna u pribavljanju sekundarne  sirovine. Ostvarena saradnja sa DOO Čistoća Herceg Novi.

Zaposleno je 6 osoba sa invaliditetom koji su usavršili proces rada, da sada mogu gotovo samostalno uz minimalnu pomoć spoljneg saradnika i kordinatora radionica da oblikuju predmete. Pravili su slona kao ukrasnu saksiju, sovu, kišobran, figure  djevojaka, djeda mraza, sneška bjelić i novogodišnje ukrase.  

Prodajne izložbe su nastavljene i u jesenjim mjesecima na šetalištu Pet Danica u prostoru koji nam je ustupilo JP Morsko Dobro.   Prodaju je propratila TV NOVI, Radio Herceg Novi, Radio Jadran  kao i završetak projekta RTCG u emisiji »Pokreni se«, Naša internet i Fb stranica  

Gostovali smo na lokalnim radio stanicama u 9 navrata,  NOVI TV, Radio Herceg Novi, Radio Jadran, RTCG u emisija “Pokreni se”,  izvještavanje za dnevne novine i internet portale.  Redovno izvještavanje na web stranicama i društvenim mrežama skoro svakodnevno. Organizovana prodajna izložba u Herceg Novom, na šetalištu Pet Danica kod teniskih terena. Donacija od strane  JP Morsko dobro  kiosk veličine 10 m² od 25. 07. do 15. 10. 2017. godine. Izložba radova OSI je u stalnoj postavci u našoj galeriji. Prostor koji smo preuredili u okviru postojećeg iznajmljenog prostora od AD TP PKB Zelenika. 

OVO SU NEKI OD NAŠIH PROIZVODA

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €