RADIONICE

SPORTSKO REKREATIVNE RADIONICE

U zemljama širom svijeta, sport, rekreacija i igra unapređuju zdravlje, duh i tijelo. Igre i sport pomažu razvijaju vještine komunikacije, pregovaranja i liderstva, kao i da ispituju i unapređuju svoje sposobnosti, čime povećavaju samopouzdanje. Oni pomažu mladima da uspostave veze sa odraslima i između sebe, čime se stvara osećaj zajedništva i pripadanja.

Igra, posebno među djecom, podrazumeva svaku fizičku aktivnost koja je zabavna i u kojoj se sudjeluje. Kroz igru, rekreaciju i sport djeca i omladina uče da rasuđuju i kritički misle dok iznalaze rješenja za probleme. Oni unapređuju duh prijateljstva, solidarnosti i fer igre, uče se timskom radu, samodisciplini, poverenju, poštovanju drugih, liderstvu i vještinama savladavanja problema. One pomažu mladim ljudima u suočavanju sa izazovima i pripremaju ih da preuzmu liderske uloge u svojim zajednicama. Ova radionica kao podrška druženju planirana je jednom nedjeljno u grupi. Sobzirom da su Osi osobe kojima su sve životne aktivnosti umanjene ili uskraćene pa sa tim I fizičke. Zato smo ovu radionice osmislili kako bi podigli fizičku kondiciju OSI I ojačali timski rad.

Savremeni način života, statični poslovi, dugo sjedenje pred računarom i televizorom i slabo kretanje utiču negativno na svakoga pa i na djecu i omladinu sa smjetnjama i teškoćama u razvoju i dovode  do gubitka kondicije, apatije i gojaznosti. Stoga je neophodno vježbanje.

Različite fizičke aktivnosti razvijaju različite sposobnosti i imaju pozitivan uticaj na zdravlje, povećanje fizičkog kapaciteta i poboljšanje fizičkog izgleda. Svakodnevni umor, neraspoloženje i nizak nivo energije i koncentracije može se pobediti redovnim fizičkim vežbanjem.

Redovna i umjerena fizička aktivnost ojačava mišiće koji štite kičmu od povreda i drže tjelo uspravno. Fizička aktivnost popravlja funkcionisanje mišćno-skeletnog sistema i koordinaciju pokreta.

Trening traje jedan sat, a počinje u 18.00h svake srijede.

LOGOPEDSKE RADIONICE

Radionice će se odžavati dva puta nedjeljno. Ove radionice obuhvataju niz individualnih i grupnih seansi (tretmana).

Individualni rad ima za cilj podizanje kvaliteta verbalne komunikacije pojedinca sa posebnim akcentom na sledeće aspekte:

  • poboljšanje I stimulacija funkcije verbalne produkcije kroz bogaćenje riječnika I usloznjavanje sintaksičke strukture verbalnog izražavanja.
  • intezivan rad na pragmatici – socijalnoj verbalnoj kompetenciji, kao bitan element socijalizacije,što potpunijeg shvatanja i prihvatanja društvenih pravila i normi samog sistema verbalne komunikacije. Rad na pragmatici sprovodi se kroz metod igranja uloga logoped i same osobe sa invaliditetom su glumci u određenim scenama iz svakodnevnog života (razgovor telefonom, odlazak u poštu, banku, prodavnicu) gdje svako izgovara već predhodno pripremljen i naučen tekst u zavisnosti o kojoj situaciji je riječ. Kad se određena situacija savlada na ovaj način ( labolatoriski ) onda se prelazi na njenu primjenu u realnom životu.

LIKOVNO KREATIVNE RADIONICE

Cilj ove radionice je da izvuče maksimum kreativnih sposobnosti OSI. Planirano je da se održi sposobnost crtanja I manipulativnih radnji, prilikom izrade ukrasnih predmeta od papira plastelina I ostalog materijal pogodnog za laku obradu koja će pomoći za razvijanje fine motorike

Cilj radionice je da prepoznaju svoje kreativne sposobnosti I da ih izraze ih kroz različite materijale. Likovni rad pozitivno utiče na koordinaciju njihovih pokreta, vezu izmedju manuelnih i kognitivnih sposobnosti. Koristim olovka, kreon, ugljen, tuš tempere, ojce, flomasteri, kolaž

Rad sa decom školskog uzrasta podrazumeva mnogo veću širinu u oblasti korišćenja tehnika i materijala. insistira na obradi, finoći u izvođenju rada kao i upornosti da se istraje do kraja, bilo da se radi o vajanju ili slikanju. Usmjeravaju seu oblasti primenjenih umetnosti, industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, scenografije, kostimografije, itd. Sa decom školskog uzrasta pristupa se i svetu analitičkog crtanja.

MUZIČKE RADIONICE

Kroz zajednički rad, deca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju uče da pevaju, sviraju, pripremaju se za scenske nastupe, prave dečije mjuzikle, snimaju u studiju.  Istovremeno, ovde mogu da steknu veštine komunikacije, razumevanja, prihvatanja. Cilj rada je da se deca i omladina sa smetnjama i teškoćama u razvoju uključe u zajednicu i da se podstakne njihova kreativnost. Terapija plesom i pokretom objedinjuje telo i um koristeći pokret za bolji fizički i emotivni razvoj. Ples utiče i na ritam disanja, pokreta tela, posturu i um, i može da stvori osećaj blagostanja. Kako su govor tjela i pokret međusobno povezani i reflektuju psihološku situaciju individue (pokret oslikava ličnost)

Nije potrebno prethodno iskustvo u igranju ili poznavanje plesnih tehnika. Ples postaje veza koju uspostavljamo sa sobom i drugima oko nas. Ples i muzika podstiču da ono što je potisnuto dospe na površinu, da nesvesno postane svesno.

PSIHOLOŠKA PODRŠKA RODITELJIMA

Dugogodišnji problemi su doveli do iscrpljenostzi roditelja što je ukazalo na potrebu organizovanja jedne ovakve radionice. Održavaće se jedanput mjesečno – četri mjeseca zaredom. Radionica će trajati 8sati u okviru koje će se probati pomoći roditeljima da se lakše nose sa problima, da potreže rešenje za svoje probleme. Radionicu će voditi licencirani psihoterapeut sa bogatim iskustvom iz ove oblasti.

DEFEKTOLOŠKE RADIONICE

Cilj prve grupe radionica je uspostavljanje prvih kontakata i tkz. probijanje leda. Kako u svakodnevnom tako i u poslovnom životu veoma je važno   na koji način se uspostavlja prvi kontakt sa okolinom, prijateljima, poznanicima, a onda i sa nepoznatima (strankama). Prva grupa radionica treba da prikaže i maksimalno se približi uposlenicima. To znači pozdravljanje, načine pozdravljanja, pravilnu procjenu na koji način treba koga   pozdraviti (formalno I neformalno pozdravljanje), koga će pozdraviti iz poštovanja i na koga prilikom pozdravljanja treba posebno obratiti pažnju jer je potencijalni poslovni partner i slično.

VJEŠTINA GOVORNIŠTVA

Ova radionica je planirana jednom nedjeljno. Kako su sad zaposleni u Naša ID kartica često u prilici da budu kontaktirani od strane novinara, a uz to su odrala lica –punoljetni,smatramo da im je potrebno približiti svrhu korišćenja medija i pravilno, razgovjetno i bez straha i ustezanja da daju izjave. Do sad smo bili u situaciji da tek dvoje hoće da pričaju o svom radu i rezultatima rada,o tome koliko im znači taj posao i šta su oni lično dobili sa radom u štampariji osim materijalne sigurnosti. Odgovore na sva ova pitanja oni daju ali u trenucima dok nema novinara i nepoznatih ljudi. Sva priča i oduševljenje poslom se zaboravi sa pojavom samih novinara i ljudi koji su od važnosti za njih same i za našu državu. To nam je dalo podstrek da je potrebno poraditi i na njihovoj sigurnosti ,elokventnosti i na komunikaciju i sa ličnostima iz javnog života.Sve ovo će doprinijeti da se podigne njihov nivo samopoštovanja ,a samim tim i sigurnosti kao i njihovog opšteg zadovoljstva. Prijedlog je da se počne sa komunikacijama,uspostavljnjem kontakata,da se upoznaju sa vrstama medija i mogućnostima.

DOMAĆINSTVO

(NOVO) Domaćinstvo, u okviru koga ćemo učiti kako se bezbedno rukuje aparatima u domaćinstvu, održava čistoća stambenog prostora, ali i kako se odvaja otpad u domaćinstvu, osmišljava kućni budžet.

  •  Cilj ove radionice jeste da se steknu nova znanja, kao i da unaprede prethodno stečena znanja i veštine i formiraju navike u vezi s aktivnostima u svakodnevnom životu.  

VOLONTERSKI SERVIS

Svima je potrebno vršnjačko druženje pa i Osi osjećaju potrebu da su u okruženju svojih vršnjaka. Potreba da se druže i komuniciraju za svojim vršnjacima nas je potakla da malde volontere dovedemo u naše prostorije i stvorimo uslove koje OSI zbog prirode svog zdrastvenog stanja nemaju nego su izolovani i usmereni na najužu porodicu. Planirano je angažovanje najmanje 10 volontera koja će provoditi po tri sata nedjeljno sa OSI u aktivnostima koje sami osmisle. Volonterski servis uspostavljen u nasoj organizaciji nastavlja svoj rad organizovanjem raznovrsnih programa iz oblasti neformalnog obrazovanja, ucesca u zivotu drustva, kulture i slobodnog vremena.

Programom su definisane dve ciljne grupe: mladi sa invaliditetom i volonteri. Mladi sa invaliditetom obuhvaceni ovi projektom su osobe od 15 do 28 godina sa Daunovim sindromom, autizamom i fizickim hendikepima. Volonteri, mladi od 15 do 28 godina, su ucenici srednjih skola i studenti koji su se dobrovojno prijavili da deo svog slobodnog vremena posvete ukljucivanju mladih s invaliditetom u drustvene tokove. Programi ce biti organizovani van i u prostorijama organizacije. Programi u prostorijama organizacije bice radionice, grupne i induvidualne, i razne vrste druzenja, a van prostorija omogucice se druzenje odlaskom u bioskope, teretane, picerije, bazene, hipocentar i organizovanjem promotivnih akcija i kampanja. Grupne radionice bice posvecene drustvenim igrama, kreativnim i muzickim radionicama, a induvidualne radionice su strucne radionice logopeda, oligofrenologa, psihologa, rad na racunaru. Prostorija organizacije namenjena za realizaciju ovog projekta bice otvorena svakog radnog dana u intervalu od 16 do 18 h, a subotom od 10h do 14h. 

BOSIFEST

BOSIFEST – Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom. Festival se ove godine održava pod sloganom Moć vizuelne komunikacije. U okviru takmičarskog i revijalnog dela publika može gledati filmove koji se bave životom osoba sa invaliditetom ili su autori filmova osobe sa invaliditetom..

Mi volimo da istaknemo da  BOSIFEST nije festival za osobe sa invaliditetom već festival od osoba sa invaliditetom za sve ljubitelje filma, koji svim posetiocima priređuju posebne trenutke.

Kroz filmove koji se prikazuju na BOSIFEST-u publika ima priliku da se upozna sa drugačijim kulturama, običajima, društvenim okolnostima i najrazličitijim životnim pričama.

BOSIFEST je filmski festival jedini takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Ove godine prvi put BOISFEST je zahvaljjući saradnji sa NVO Nova šansa u Novom gostovao u Crnoj Gori u Herceg Novom, a planirano je da saradnja bude nastavljena i sa najpoznatijim crnogorskom filmskim festivalom u Herceg Novom.

Festival promoviše Grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, kao i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.

Festival pruža dragocen doprinos u uključivanju osoba sa invaliditetom u kreativnu stvarnost našeg društva zbog umetničkih i drugih potencijala koje poseduju. Pored umetničkih sadržaja produkcija Bosifesta želi da da kroz razmenu informacija podstakne na usvajanje i implementaciju primera uspešne prakse međunarodne zajednice institucija u prevazilaženju društvene inkluzije, ukaže na moguće smernice i instrumente kojima bi se podstakao dalji razvoj demokratskog društva i svakog pojedinca uz poštovanje različitosti kroz individualna prava.

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €