IMPRESSUM

Naziv organizacije: Nevladina organizacija „Nova šansa u Novom” Herceg Novi

Adresa: Mića Vavića 1

Telefon: +382 31 321 136

                +382 67 261 703

E-mail: Vulcan@t-com.me

Žiro račun: CKB 510-31428-40

 

 

Crna Gora

Vlada Republike Crne Gore

Poreska uprava

Broj: 90-01-02126-2

PIB (Matični broj): 02722291

Šifra: 906

Predsjednik:         Vesna Odalović

Upravni odbor:     Vukica Novaković (predsjednica)

Dragana Zečević Plavanski (članica)

Dušica Grubač (članica)

Snežana Gojković (članica)

Vesna Matijašević (članica)

 

 

CILJEVI I DJELATNOST

Ciljevi organizacije (Član 6.)

Ciljevi organizacije su: obezbedjivanje adekvatne podrške u procesu vaspitanja, obrazovanja i zapošljavanja lica s teškoćama i smetnjama u razvoju i podrška njihovim porodicama.

Djelatnost organizacije (Član 7.)

Ciljeve organizacija ostaruje preko sledećih djelatnosti:

 • organizovanje sastanaka sa roditeljima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju;
 • definisanje saradnje sa predstavnicima škola;
 • selekcija i obuka asistenata u nastavi, stručne radionice asistenata, djece, roditelja i nastavnika;
 • obezbedjivanje pravne regulative za rad servisa podrške;
 • identifikacija programa za angažovanja volontera u radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom;
 • identifikacija i odabir volontera, organizovanje obuke za volontere;
 • izrada elaborata o profilima zanimanja;
 • izrada standarda zanimanja potrebnih u digitalnoj štampariji;
 • izrada zahtjeva za licencu za radno osposobljavanje;
 • monitoring, redovno obavještvanje javnosti o postignutim rezultatima i evluacija;
 • organizovanje seminara u cilju jačanja kapaciteta NVO;
 • studijska putovanja,okrugli stolovi, tribine, edukativne i informativne kampanje;
 • saradnja sa organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • učestvovanje na međunarodnim skupovima i seminarima;
 • usluge neformalnog obrazovanja;
 • grafičke;
 • izdavačke;
 • formalno obrazovanje;
 • poljoprivredne;
 • razvijanje finansijskih i informaciono-komunikacionih rješenja u skladu sa ostalim aktivnostima;
 • formiranje baze podataka za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Herceg Novi;
Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €