Posjeta Caritasa – Italija

NVO „Nova šansa u Novom” već nekoliko godina sarađuje sa organizacijom Caritas, u posjeti je bio Ettore Fusaro, senior ekspert Caritas Italija – Societies project. Prisustvovali su predstavnici Opštine Herceg Novi predstavnici ZZZCG Biro rada Herceg Novi i članovi NVO.

Posjeta Caritasa – Italija Read Post »