Za svako dobro: Glasanje 2020

U okviru projekta „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom” koji je odobrilo i finansijski podrzalo Ministarstvo rada i socijanog staranja, a sprovodi NVO „Nova šansa u Novom” u partnerstvu sa NVO „Novi razvoj”u saradnji sa Fakultetom za menadzment urađena je edukacija osoba sa invaliditetom na nivou Boke kotorske kao i istraživanje od strane DOO Arhimed Podgorica.

Za svako dobro: Glasanje 2020 Read Post »