Regionalni forum o najboljim praksama i socijalnoj inkluziji

Na regionalnom forumu o najboljim praksama i socijalnoj inkluziji Jugoistočne Evrope koji se održava u Beogradu od 1. do 2. oktobra, predstavljeni su i rezultati Nove šanse u Novom.

Regionalni forum o najboljim praksama i socijalnoj inkluziji Read Post »