Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Turistička organizacija Herceg Novi obradovali štićenike ustanova socijalne i dječije zaštite

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obilježava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i Turistička organizacija Herceg Novi obradovali štićenike ustanova socijalne i dječije zaštite Read Post »