Dujović: Dnevni boravak veoma važan servis socijalne podrške osobama sa invaliditetom

NVO Nova šansa u Novom organizovala je dvodnevnu obuku za 25 stručnih radnika i saradnika po akreditovanom programu „Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina“. Program je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

Voditeljka programa,  Svetlana Dujović kazala je da je NVO Nova šansa u Novom licencirani pružalac usluga dnevnog boravka za OSI starije od 27 godina i ova dva dana su na obuci zaposleni u Dnevnom boravku i zainteresovani stručni radnici i saradnici iz Herceg Novog.

-Obuka je akreditovana  kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu i ova dva dana zainteresovani iz tog sektora, zdravstvenog kao i osobe koje se nalaze na Birou rada a željeli bi da rade u socijalnoj i dječijoj zaštiti prolaze kroz teme uloge dnevnog boravka u sistemu socijalne i dječije zaštite i uopšte u sistemu podrške osobama sa invaliditetom, izradi individualnih planova rada, izvještaja o korisniku, saradnje sa drugim sektorima, obrazovanja i zdravstva, kazala je Dujović.

Licenciranje usluge Dnevnog boravka je od velike važnosti za Herceg Novi s obzirom da postoji Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju do 26 godina.

-Otvaranjem ovog dnevnog boravka pružena je podrška osobama sa invaliditetom starijim od 27 godina i to je tendencija u svim gradovima. Ovo je četvrti dnevni boravak u Crnoj Gori.  Jako je važno da postoje ovi servisi u svim gradovima jer roditelji stare i sve manje mogu adekvatno da se brinu o svojoj djeci iako su oni odrasli ljudi, njima je potrebna pažnja 24 sata. Ono na čemu je naglasak da moramo da poboljšamo međusektorsku saradnju jer nemamo adekvatnu saradnju između sektora socijale, zdravstva, obrazovanja i na kraju zapošljavanja, jer sva podrška mora da počne kada se prepozna rizik koji postoji za dijete pa preko svih ovih sektora, kazala je ona.

Svetlana Dujović

Ono što Dujović preporučuje u narednom periodu u Herceg Novom i drugim gradovima u Crnoj Gori je rad na programu Stanovanje uz podršku kako ne bi mladi ljudi koji  ostanu bez roditeljske podrške morali biti korisnici JU Komanski most za smještaj lica sa mentalnom ometenošću.

-Kao trener i akreditovani predavač vidim da se ovdje jako dobro radi sa korisnicima. Oni su počeli sa radom u oktobru, korisnici dolaze svakodnevno, učestvuju u radno -okupacionim radionicima i radionicama samoposluživanja jer je jako bitno da razviju svoje socijalne vještine i vještine potrebne za svakodnevni život, objasnila je Dujović.

Opšti ciljevi programa obuke su: Unapređenje kvaliteta života osoba sa intelektualnim invaliditetom starijih od 27 godina, ostvarivanje prava na njihov boravak u porodici i lokalnoj zajednici i obezbjeđivanje kvaliteta u pružanju usluge dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom 27+.

Preuzeto sa: rthn.co.me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €