Model poslovanja „Nove šanse u Novom” oduševio ukrajince

Ukrajinska delegacija medicinskih radnika, na čelu sa izvršnim direktorom odbora za socijalnu politiku grada Kijeva, obišla je Nevladinu organizaciju Nova šansa u Novom. Tom prilikom upoznali su se sa procesom decentralizacije usluga za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, jer se u njihovoj državi trenutno reformiše zakonska regulativa u toj oblasti.

Željeli su da posjete jedan takav servis koji postoji na opštinskom nivou i koji je dio decentralizacije, kazala dr Sonja Vasić Kosać.

– Odlučili smo se za Novu šansu u Novom zbog toga što je dokazana organizacija koja pruža zbilja ozbiljne usluge i sadejstvuju sa opštinom, sa drugim NVO, izlaze na konkurse, dobijaju projekte i onda smo ih kao model dobre prakse izabrali, kazala je dr Vasić Kosać.

„Nova šansa u Novom” se već trinaest godina bavi profesionalnom i fizičkom podrškom osoba sa invaliditetom, kao i njihovih roditelja. Posebnu pažnju gostima su privukli predmeti od recikliranog papira, koje su izradili djeca sa teškoćama u razvoju.

– Bilo je zadovoljstvo da ljudi dođu iz Ukrajine i da možemo da im pokažemo ono što smo mi postigli. Potpuno su fascinirani jer oni nemaju riješen sistem, socijalni ni zakonski. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji ih je veoma zanimao, detalji, naš kvotni sistem, subcvencije koje se stiču tim zakonom o rehabilitaciji, način na koji sarađujemo sa lokalnom upravom, način našeg finansiranja, kazala je Vesna Odalović, predsjednica NVO Nova šansa u Novom.

Delegacija iz Ukrajine obišla je i prostorije štamparije, koja posluje u okviru ove NVO a u kojoj rade osobe sa invaliditetom.

Preuzeto sa: rthn.co.me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €