Obilazak Hercegnovskih plaža

Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja i urbanizma donijelo Odluku br. 10-370/80 od 16.12.2021. godine kojom se NVO Novoj šansi iz Novog odobrava realizacija projekta „Izgradnjom spustnih rampi učinimo da more bude pristupačno licima sa invaliditetom”

Opšti cilj projekta je jačanje saradnje lokalne samouprave, javnih institucija i NVO sektora u cilju smanjenja diskriminacije osoba sa invaliditetom i promociju jednakosti.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Analiza stanja pristupačnosti plaža licima sa invaliditetom u Opštini Herceg Novi. Plaža prilagođena licima smanjne pokretljivosti i lica sa invaliditetomtreba treba da ima posebne spustne rampe ili liftove za ulazak u more, tuševe, kabine, mjesto za sunčanje i mnogo toga.
  2. Informisanje i edukacija vlasnika objekata i korisnika plaža o važećim zakonskim normama o Zakonu o planiranju prostora iizgradnji objekata i Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivostii lica sa invaliditetom.
  3. Izgradnja tri spustne rampe na plažama. Za ulazak u vodu osobama sa invaliditeom najbolja je spustna rampa. To je najčešće i najjednostavnije rešenje. Panirano je izrada idejnog rešenja i glavnog projekta za tri spustne rampe, na tri lokacije i to: Bijela, Meljine i Igalo. Saradnici na projektu je Opština Herceg Novi i JP Morsko dobro.

Održani su sastanci sa predstavnicima Mjesnih zajednica i Dječijim domom Mladost Bijela. Predloženo je nekoliko lokacija koje su pogodne za izgradnju spustnih rampi na plažama. Formirana je komisija od od 8 ćlanova koji su obilazili lokacije na Hercegnovskoj plažama i koji će na osnovu dogovora sa Morskim dobrom i Opštinom Herceg Novi odlučiti koje su to tri najpogodnije plaže za izradu spustnih rampi za korisnike kolica.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €