Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama”

Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” juče u Podgorici u prostorijama PR Centra.

Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” Read Post »