Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama”

Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” juče u Podgorici u prostorijama PR Centra. 

Forum posvećen socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama organizovan je u okviru projekta SOCIETIES – “Support Of CSOs In Empowering Tehnical Skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe” (Podrška organizacijama civilnog društva za sticanje tehničkih vještina, za inkluziju osoba sa invaliditetima i dostizanje standarda EU u jugoistočnoj Evropi). 

Nacionalni forum je okupio predstavnike međunarodnih institucija, državnih organa, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, ustanova socijalne zaštite i organizacija civilnog društva. 

Na forumu je između ostalog, ocjenjeno da je u Crnoj Gori neophodno formirati jedinstveno tijelo vještačenja, kada je oblast invalidnosti u pitanju, koje bi osobama sa invaliditetom olakšalo postupak ostvarivanja prava shodno zakonskoj regulativi.

Prezentaciju rada imala je i naša NVO „Nova šansa u Novom”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €