Model poslovanja „Nove šanse u Novom” oduševio ukrajince

Ukrajinska delegacija medicinskih radnika, na čelu sa izvršnim direktorom odbora za socijalnu politiku grada Kijeva, obišla je Nevladinu organizaciju Nova šansa u Novom. Tom prilikom upoznali su se sa procesom decentralizacije usluga za osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori, jer se u njihovoj državi trenutno reformiše zakonska regulativa u toj oblasti.

Model poslovanja „Nove šanse u Novom” oduševio ukrajince Read Post »