Dujović: Dnevni boravak veoma važan servis socijalne podrške osobama sa invaliditetom

NVO Nova šansa u Novom organizovala je dvodnevnu obuku za 25 stručnih radnika i saradnika po akreditovanom programu „Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina“. Program je akreditovan kod Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.

Dujović: Dnevni boravak veoma važan servis socijalne podrške osobama sa invaliditetom Read Post »