Vršnjačka podrška – Volonteri

(Volonteri iz JUSMŠ „Ivan Goran Kovačić” – Herceg Novi)

Deca koja učestvuju u volonterskim programima brže se razvijaju psihološki (emotivno), socijalno i intelektualno. Psihički razvoj se ubrzava povecanjem samopštovanja, odgovornosti i interesovanja za učenje. Zadaci koje dobijaju tokom volontiranja zahtevaju od njih učenje, pozitivno samopouzdanje i moralno rezonovanje, što sve pozitivno utiče na razvoj njihove ličnosti.

Socijalno sazrevanje se ubrzava razvojem novih socijalnih veština i jačanjem osećaja dužnosti ili odgovornosti za društveno – koristan rad.

Mogući razlog za jačianje osećaja odgovornosti je da kroz volonterska iskustva, deca i omladina a sebe vide kao značajne u živote drugih, i shvataju da imaju sposobnost da učine nešto ili nekoga boljim nego što jeste. Pored toga, istraživanja su pokazala, da volonteri pokazuju veću motivaciju da preduzmu akciju, i razvijaju više pozitivnih stavova prema odraslima i svojim vršnjacima.

Nažalost, u našoj sredini volontiranje nije razvijeno i prepoznato kao aktivnost od opšteg interesa, u cilju uključenja građana u društvene procese i razvoj humanijeg društva ali NVO “Nova šansa u Novom” učinila je značajan korak i u tom pravcu. Svi imaju koristi od dece koja su volonteri.

Deca svakako mogu mnogo da doprinesu radu humanitarnih organizacija i društvu u celini, svojim dobrovoljnim radom.

Sa druge strane volonterski projekti imaju potencijal da učine dramatične promene u životima svojih mladih učesnika.

Značaj volontiranja za razvoj dece je ogroman jer promoviše zdrav način života i izbora, poboljšava razvoj, uči ih životnim veštinama, poboljšava uslove u zajednici u kojoj žive, i ohrabruje ih da doživotno budu aktivni u svim društvenim zbivanjima i na taj način učestvuju u kreiranju odnosa u društvu, po svojoj meri.

Volontiranje proširuje intelektualne sposobnosti pojedinca, jer volonterske aktivnosti, često puta daju nova znanja i pružaju mogućnosti primene stečenih znanja. Većina volonterskih programa zahteva od učesnika da razmisle o svojim iskustvima i procesima u kojima su učestvovali.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €