Fokus grupa – sastanak stvaranje uslova MLJM

U skladu sa mjerama NKT održana je fokus grupa osoba sa invaliditetom koja je planirana u okviru projekta „Stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada” finansirano od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

U toku je izrada Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za Herceg Novi, a zaposlene su i tri osobe na tri mjeseca sa mogućnošću produžetka ugovora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €