Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom

Foto: gov.me

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obilježava se od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju sa ciljem da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

U Crnoj Gori nema zvaničnih podataka o broju osoba sa invaliditetom, a te podatke trebalo bi da dobijemo nakon popisa stanovništva koji je počeo danas. Prema popisu iz 2011. godine od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti, invaliditeta ili starosti.

Prema tim podacima, 5% crnogorske populacije ima problem sa kretanjem, 2% sa vidom iako koristi naočare i sočiva, a od ukupnog broja stanovnika, 1% ima problem sa sluhom i pored korišćenja slušnih aparata. Smetnje sa pamćenjem, koncetracijom ili za vrijeme sporazumijevanja sa drugima ima 1% stanovništva, dok 4% stanovništva osjeća teškoće druge vrste.

Prvu bazu podataka o OSI uskoro će imati Opština Herceg Novi zahvaljujući projektu koji je počela NVO „Nova šansa u Novom“ u saradnji sa lokalnom upravom.

Cilj projekta je jačanje saradnje lokalne samouprave, drugih relevantnih institucija i NVO sektora koji se bave problematikom osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja boljih uslova za  život, ali i baze podataka o osobama sa invaliditetom u Opštini Herceg-Novi.

Predsjednica NVO „Nova šansa“ u Novom Vesna Odalović kazala je nedavno da sa bazom podataka koje će prikupiti tokom trajanja projekta neće raspolagati Nova šansa, već Opština.

– Nijedna baza nije konačna. Ona se uvijek dorađuje i dopunjuje, jer imate osobe sa invaliditetom koje to steknu tokom života, a imate i rođene. Mislim da je to neophodno. Ovo je sad eksperiment i šablon iz okruženja kazala je nedavno Odalović.

Podaci se mogu prikupljati uz izjavu o saglasnosti roditelja/staratelja ili samih OSI da su saglasni da se njihovi lilni podaci unesu u bazu podataka.

Preuzeto sa: rthn.co.me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €