Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava odobrilo projekat za izradu LAPI OSI

Projekat, uz podršku opštine Herceg Novi, provodi NVO „Nova šansa u Novom”, Udruženje roditelja i ljudi dobre volje za pomoć osobama sa invaliditetom iz Herceg Novog, u partnerstvu sa NVO „Ruke”, a finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

NVO „Nova šansa u Novom” u parnerstvu sa NVO „Ruke” sprovodi projekat „Stvaranje uslova zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na na tržištu rada”. Projekat finansira Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore u trajanjuod 12 mjeseci.

Ciljevi projekta su:

 1. Uspostavljanje efikasnijeg mehanizma saradnje među organizacijama civilnog društva, ranjivih grupa lokalne vlasti i zainteresovanih aktera na lokalnom nivou;
 2. Izrada Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u Herceg Novom;
 3. Zapošljavanje tri lica sa invaliditetom na tri mjeseca sa mogućnošću produžetka ugovora o radu;

Opština Herceg Novi učestvuje u:

 • Formiranju Savjeta za brigu o osobama sa invaliditetom na nivou Opštine Herceg Novi;
 • Formiranju kancelarije za pitanje osoba sa invaliditetom;
 • Izrada Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti;

NVO „Nova šansa u Novom” će vršiti istraživanja na nivou Herceg Novog u saradnji sa stručnim saradnikom socijologom.

Projektom je planirano da se kroz ovaj poziv uspostavi efikasniji mehanizam saradnje svih zainteresovanih organizacija koji rade sa osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima u kreiranju Lokalnih jedinica za podršku osoba sa invaliditetom djece i mladih sa smetnjama u razvoju.

23. juna održan je prvi sastanak radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi za period 2020-2022. godine. Grupu čine 15 članova iz institucija koje se bave pitanjem položaja osoba sa invaliditetom:

 1. Sekretarijat za lokalnu samoupravu;
 2. Sekretarijat za kulturu i obrazovanje;
 3. NVO „Nova šansa u Novom”;
 4. CSR Herceg Novi;
 5. ZZZCG – Biro rada Herceg Novi;
 6. JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama I teškoćama u razvoju;
 7. Institut Igalo;
 8. Dom zdravlja;
 9. sp.fizikalne medicine I rehabilitacije;
 10. NVO „Zrak sunca”;
 11. NVO „Nova šansa u Novom”;
 12. OSI, Savjet;
 13. SMŠ „Ivan Goran Kovačić”;
 14. JUOŠ „Ilija Kišić Zelenika”;
 15. JUOŠ „Orjenski bataljon”;

Za vijeme istraživanja o položaju osoba sa invaliditetom u Herceg Novom, urađeno je 150 anketa sa sugrađanima i 30 dubinskih intervjua sa osobama sa invaliditetom.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €