„Nova šansa u Novom“ pionir u brojnim projektima za bolji život OSI

Delegacija institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda nastavila je danas dvodnevnu posjetu  institucijama, ustanovama i organizacijama u Herceg Novom. Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Snežana Mijušković razgovarala je sa članovima Nevladine organizacije „Nova šansa“ u Herceg Novom i pružila podršku njihovim naporima koje su učinili, velikim i pionirskim koracima da osobama sa invaliditetom život učine boljim.

Nevladina organizacija „Nova šansa“ počela je projekat formiranja baze podataka o osobama sa invaliditetom u Opštini Herceg Novi i to je, po riječima Mijušković, pionirski poduhvat da se bar na nivou grada zna koliko ima osoba sa invaliditetom.

– To je jedan vrlo važan podatak da biste mogli da kreirate i usmjerite neke aktivnosti ka rješavanju njihovih potreba i različitih problema sa kojima se suočavaju. Iako se nama koji smo svakodnevno u ovim poslovima čini da je naše društvo postalo mnogo otvorenije i da prihvata različitosti, još uvjek ima porodica koje je sramota da priznaju da imaju dijete ili člana porodice koji je osoba sa invaliditetom. Pri tome svi zaboravljamo da, nažalost svi možemo da kroz pet minuta i sami postanemo osoba sa invaliditetom. U tom smislu je za svaku pohvalu pregalački rad članova Nevladine organizacije „Nova šansa“ i predsjednice te organizacije, Vesne Odalović koja daje inicijativu da se na tome istraje, kazala je Mijušković.

Opština Herceg Novi, zajedno je sa NVO „Nova šansa u Novom“ prepoznala potrebu i pristupila formiranju novog servisa 27 plus.

– Nama u Crnoj Gori nedostaje tih različitih jednostavnih oblika kojima se mogu zadovoljavati potrebe različitih kategorija stanovništva. Formiranje javnih ustanova je jedan komplikovan,  mukotrpan posao koji iziskuje mnogo pravila, mnogo sredstava, zaposlenih i zato je mnogo važno da ovakva partnerstva pokažu da je ovo jedan dobar model organizacije sa jedne strane , a sa druge strane dobar model zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom, kazala je zamjenica Zaštitnika.

Mijušković smatra da bi trebalo  sve institucije sistema i na lokalnom i na državnom nivou da budu mnogo više otvorene i pokažu mnogo više razumijevanja i sve procedure koje sprovode, a koje se tiču finansiranja ovakvih projekata i ustanova sprovode  na vrijeme.

– Takođe je važno da one koje licenciraju odmah utvrde cijenu koštanja, a ne kad nešto otvorimo da posle ne znamo kako će to biti održivo jer ne znamo kako će se to finansirati, zaključila je Mijušković..

Vesna Odalović, predsjednica Nevladine organizacije „Nova Šansa u Novom“ rekla je da su do sada imali svesrdnu podršku od državnih institucija za sve projekte i ideje i da vjeruje da će se ta saradnja uspješno nastaviti.

Posjeta „Novoj šansi u Novom“ realizovana je u oviru Dana zaštitinika u Herceg Novom, tokom kojih je Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Siniša Bjeković sa saradnicima razgovarao sa lokalnim rukovodstvom, učestvovao u terenskim posjetama ustanovama i institucijama, razgovarao sa zainteresovanim građanima i primio njihove pritužbe.

Preuzeto sa: rthn.co.me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €