Mobilni lift Pandapool za pristupačno more osobama sa invaliditetom

Projekat finansijski podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Izradom i usvajanjem Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi od 2021 do 2023. godine definisan je CILJ 1 koji glasi:

Povećanje opšteg nivoa pristupačnosti fizičke sredine, javnog prevoza, informaciono-komunikacionih tehnologija, javnih objekata i usluga licima sa invaliditetom. Donešena je Odluka o postavljanju odnosno građenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Herceg Novi (»Sl. list CG – opštinski propis«, broj 024/15 od 10.07.2015. godine) propisani su uslovi i postupak za postavljanje, odnosno građenje i uklanjanje pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata (pristupni objekti) za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. S obzirom da je u Hercegnovskoj Opštini ulazak u more kamenito i da su plaže većinom betonskog karaktera, pa podsjećaju na bazen, ukazala se potreba da se postavi lift koji će omogućiti osobama slabije pokretljivosti ulazak u vodu.

Istraživanjem tržišta došli smo do saznanja da postoje pokretni liftovi koji su laki za održavanje i da se uvijek mogu van sezone i u toku vremenskih nepogoda lako ukloniti i skladištiti bez dodatnih fizičkih i finansijskih opterećenja.

Ugovor o odobrenim sredstvima potpisan je sa Komisijom za raspodjelu sredstava Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 23.10.2023. godine.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €