Seminar „Procjena uticaja programa socijalne inkluzije”

Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su seminar na temu „Procjena uticaja programa socijalne inkluzije” u Podgorici. Trening se realizovao u okviru regionalnog projekta SOCIETIES, Koji je finansiran od strane Evropske unije.

NVO „Nova šansa u Novom” je takođe dio projekta SOCIETIES sa projektom „Recikliramo papir i zapošljavamo OSI” koji je počeo da se realizuje u julu 2017. godine i traje do jula 2018. godine. Predsjednica Nove šanse Vesna Odalović je prisustvovala seminaru.

Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva u jugoistočnoj Evropi u procesima socijalne inkluzije i promovisanju politike socijalne inkluzije putem efikasnog dijaloga sa institucijama tokom procesa donošenja odluka.

Trening su vodili Germana Agnetti, MD i Angelo Barbato, MD iz Milana, Italija iz organizacije Pshicologi per i popoli nel Milano.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €