Baza podataka za osobe sa invaliditetom

Dragi sugrađani,

NVO „Nova šansa u Novom“ od Opštine Herceg-Novi dobila je projekat „Formiranjem baze podataka za osobe sa invaliditetom do novih servisa podrške“.

Opšti cilj projekta je jačanje saradnje lokalne samouprave, drugih relevantnih institucija i NVO sektora koji se bave problematikom osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja boljih uslova života osoba sa invaliditetom.

Krajnji cilj projekta je dobijanje opšte baze podataka o osobama sa invaliditetom u Opštini Herceg-Novi. Jedna osoba sa invaliditetom je angažovana na poslovima prikupljanja podataka iz porodica, a druga osoba sa invaliditetom je angažovana na ubacivanju istih u samu bazu.

Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka pothranjenih u eksternoj memoriji računara. Baza podataka formata Progres moći će se ažurirati i popunjavati i nakon završetka projekta u dužem vremenskom periodu, što ukazuje na održivost projekta.

Baza podataka obuhvata sledeće informacije: (ime, prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, obrazovanje, dijagnoza, broj socijalnog osiguranja, procenat invaliditeta, život u zajednici ili samostalno, da li je korisnik socijalnih usluga, da li je korisnik nekog socijalnog materijalnog prihoda, kontakt telefon roditelja/staratelja ili lični broj telefona).

Podaci se mogu prikupljati uz izjavu o saglasnosti (potpis) roditelja/staratelja ili samih OSI da su saglasni da se njihovi lični podaci unesu u bazu podataka.

Mišljenja smo da bi formiranje jedne ovakve baze podataka u mnogome svima olakšalo buduće planove i programe kao i same zahtjeve osoba sa invaliditetom i njihovih porodica za stvaranje novih servisa usluge. 

Stoga Vas molimo da dođete u NVO „Nova šansa u Novom” da popunite i potpišete izjavu – saglasnost koja nam odobrava da unesemo vaše podatke ili vaših ukućana (OSI). To je davna preporuka UNICEFA koja je još uvijek na snazi, a i nama je neophodna.

Na fotografijama se vidi izgled šema baze podataka, kao i izjava – saglasnost. 

Hvala na saradnji i čekamo Vas!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €