Kurs za rad na računaru

U okviru projekta „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom” koji finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore a sprovodi NVO „Nova šansa u Novom” u partnerstvu sa NVO „Novi razvoj”, 3. februara počeo je kurs za rad na računaru koji pohađaju osobe sa invaliditetom, Nastava na kursu se održava u saradnji sa Fakultetom za menadžment Herceg Novi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €