U Boki bez posla 177 osoba sa invaliditetom

Istraživanje „Položaj OSI u Boki Kotorskoj”, koje je Nova šansa sprovela krajem prošle godine u okviru projekta „Nova znanja za novi početak osoba sa invaliditetom”, predstavljeno je danas (srijeda, 26. februar) na Okruglom stolu koji je organizovan u prostorijama Fakulteta za menadžment u Meljinama.

Cilj istraživanja bio je da se utvrdi kakav je položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada Boke, njihov ukupan broj sa raspoloživim potencijalima, kao i ambijent za njihovo zapošljavanje, navode iz Nove šanse. 

Kako je rekla Dejana Ponoš, predsjednica DOO „Arhimed” koja je sprovela istraživanje, osnovni nalazi pokazuju da u Boki; u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu, ukupno ima 177 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, što je 0,063% u odnosu na 11.173 ukupno nezaposlenih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Istraživanje je pokazalo da se osobe sa invaliditetom suočavaju sa otežanim zapošljavanjem, neprepoznavanjem njihovih potencijala na samom tržištu rada, predrasudama poslodavaca o njihovim radnim sposobnostima, barijerama u procesu obrazovanja, limitiranom socijalnom participacijom, onemogućenim fizičkim pristupom velikom broju institucija, kao i sa predrasudama kulturološke prirode. Kod dijela osoba sa invaliditetom prisutna je i niska motivacija za radno angažovanje i profesionalnu rehabilitaciju, napredovanje u obrazovanju i slično, ali je ona uglavnom uslovljena nedostacima na tržištu rada, polju obrazovanja i infrastrukturnom ambijentu.

I pored svih poteškoća najviše osoba sa invaliditetom zaposleno je u Herceg Novom, više nego u Kotoru i Tivtu zajedno.

U Boki samo dvije NVO i jedna javna ustanova zapošljavaju osobe sa invaliditetom, što upućuje na zaključak da ne postoji dovoljan senzibilitet kod većih poslodavaca, uprkos beneficijama, ali i zakonskih obaveza. Polovina ispitanika posao traži duže od pet godina, a 77% ispitanika je prilike za zapošljavanje ocijenilo kao veoma nepovoljne ili nepovoljne. Takođe, za zaposlene osobe sa invaliditetom kvalitet života bi se značajno poboljšao uz bolju dostupnost liječenju i uz veću dostupnost savremenih medicinskih pomagala, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Lokalne samouprave i opštinski Biroi rada treba da identifikuju potencijalne poslove koje mogu obavljati osobe sa invaliditetom, da organizuju stalne kontakte između potencijalnih poslodavaca i osoba sa invaliditetom. Takođe, kako se navodi, kroz formiranje opštinskih Kancelarija za osobe sa invaliditetom stvorila bi se mogućnost da se upoznaju sa svojim pravima po pitanju zakonskih uslova i informisanja o oblicima finansijske pomoći, vidovima neformalnog obrazovanja i svim pitanjima koja će im olakšati život i stvoriti uslove da ga kvalitetno iskoriste.

Predsjednica Nove šanse, Vesna Odalović, izrazila je žaljenje što se u okviru projekta koji je u toku prijavio mali broj osoba sa invaliditetom u Kotoru i Tivtu. Štamparija  ove nevladine organizacije na Toploj je prva digitalna štamparija u Crnoj Gori u kojoj rade, potpuno samostalno, mlade osobe sa invaliditetom i uspješno opstaju već čitavu deceniju, pravi su dokaz da mladima treba dati šansu i osposobiti ih za što kvalitetniji život.

Željko Stožinić iz Biroa rada Herceg Novi smatra da poslodavci često ne znaju šta je osoba sa invaliditetom. Oni ih stalno informišu o potencijalima, ali i ni jedan broj osoba sa invaliditetom ne želi da se angažuje, a najčešći razlog je strah da li će biti dobri na poslu. Na primorju je problem i što većina poslodavaca ne radi van sezone.

Dekan Fakulteta za menadžment Irena Petrušić podsetila je da je studiranje osoba sa invaliditetom u ovoj ustanovi besplatno. Trudili su se da sve prilagode i otklone barijere za njihovo nesmetano kretanje, a zadovoljstvo je izrazila i rezultatima OSI na kursevima informatike i engleskog jezika koje organizuju u okviru zajedničkog projekta sa NVO Novom šansom u Novom.

Dr Sonja Vasić je rekla da postoje uvijek isti problemi i da se oni sporo rješavaju. Osnovni problem je marginalizovanje osoba sa invaliditetom kroz nedovoljno informisanje, fizičke barijere i na druge načine. Smatra da je potrebno povesti računa o tome kako NVO koje rade sa osobama sa invaliditetom troše novac i objelodaniti koliko je novca dato, kao i da zajednički treba podržati sve projekte koji osobe sa invaliditetom pripremaju za zapošljavanje.

Sistemsko regulisanje stručnog osposobljavanja neophodno je za veće zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom i na današnje skupu u Meljinama istaknuta je nada da će Istraživanje o položaju osoba sa invaliditetom u Boki pomoći, kako je rečeno, kreatorima politika da kvalitetno tretiraju ovu problematiku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €