Udruženje paraplegičara Bar

Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama”

Caritas Crne Gore i Udruženje paraplegičara Bar organizovali su Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” juče u Podgorici u prostorijama PR Centra.

Nacionalni forum „U potrazi za inkluzijom – Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom i osoba sa mentalnim smetnjama” Read Post »

Scroll to Top

NOVO U PONUDI

PREDSTAVLJAMO VAM SLIKE NA POLIPAMUČNOM PLATNU!

CIJENA: 33 €